Protected: Regionálna výchova – DVD

Posted on August 7, 2022Comments Off on Protected: Regionálna výchova – DVD
Protected: Regionálna výchova – DVD
Protected: Regionálna výchova – DVD
1 Download

DVD príloha obsahuje digitálne verzie všetkých pracovných listov a videá dopĺňajúce informácie v učebných textoch a metodickej príručke.

Prezentácia všetkých materiálov k predmetu regionálna výchova je tu.

Heslo na stiahnutie: regio2012DVD

Size: 75 MB