Protected: Regionálna výchova – metodická príručka

Posted on August 7, 2022Comments Off on Protected: Regionálna výchova – metodická príručka
Protected: Regionálna výchova – metodická príručka
Protected: Regionálna výchova – metodická príručka
1 Download

Metodická príručka je určená pre učiteľky a učiteľov predmetu regionálna výchova. Texty sú obsažnejšie, doplnené o poznámky z rôznej etnologickej literatúry, súčasťou sú aj kompletné vzorové prípravy ku každej vyučovacej hodine s pracovnými listami, návodmi, audio a video nahrávkami. Metodická príručka tiež obsahuje: históriu predmetu regionálna výchova na Slovensku, odporúčanú literatúru, tematický výchovno-vzdelávací plán, učebné osnovy predmetu, námety na celoročnú samostatnú činnosť žiakov a žiačok, zoznam použitej literatúry a zdrojov.

Prezentácia všetkých materiálov k predmetu regionálna výchova je tu.

Password for download: regio2012prirucka

Size: 6 MB