Jelka

Nepamätám si, kedy a prečo prišiel B. s nápadom pozrieť si videá o vodných mlynoch, ale raz sme našli jedno obsahujúce mnoho informácií, o vodnom mlyne v Jelke na Malom Dunaji, ktoré odvtedy videl mnoho ráz… Vodný mlyn v Jelke sa stal jedným z jeho záujmov – staval vodné mlyny […]

counting to five

Mali sme „konský týždeň“ a ja som chcela medzi aktivity zahrnúť aj jednu o počítaní. Existuje množstvo dostupných materiálov týkajúcich sa počítania… Ale… Nenašla som žiadny so skutočnými fotografiami koní. Tak som sa jeden rozhodla pripraviť a sprístupniť ho aj tu. Materiál som vytlačila, rozstrihala a kartičky nalepila na kartón. […]

V roku 2012 som ako študentka dokončila prácu na študijných materiáloch k predmetu regionálna výchova pre jednu zo slovenských dedinských škôl. Vtedy som dostala ponuku, že tieto materiály by mohli byť publikované na internetovej stránke katedry, na ktorej som študovala. Túto možnosť som nevyužila. Teraz už o tom rozmýšľam inak […]